C-peptid ovlivňuje hladinu glyoxalázy 1 v proximálních tubulárních buňkách in vitro

Autoři

KROČKA Erik GALUŠKA David CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Diabetické onemocnění ledvin (DKD) je nejčastější příčinou konečného stádia chronického selhání ledvin (end-stage renal disease, ESRD). Léčebná strategie k zastavení progrese DKD je výborná kompenzace základního onemocnění, kontrola krevního tlaku a lipidů a dalších metabolických parametrů. Nicméně ani striktní dodržování léčebných opatření nemusí vést k zastavení progrese do ESRD. Za jednu z protektivních drah je považován glyoxalázový systém s enzymem glyoxalázou 1 (GLO-1), jehož funkcí je odstraňování reaktivního aldehydu methylglyoxalu, který vzniká při glykolýze a uplatňuje se při vzniku DKD. V poslední době se také uvažuje o úloze C-peptidu v patogenezi DKD. C-peptid, který byl dlouhou dobu považován za biologicky inertní molekulu, prokázal v řadě studií své příznivé účinky jak na molekulární, tak i orgánové úrovni. Zvyšuje aktivitu i expresi vícera antioxidačních molekul, ve studiích na zvířatech a limitovaném počtu lidí vedl ke zlepšení parametrů renálních funkcí. Cílem in vitro experimentu bylo sledovat vliv C-peptidu na GLO-1. Metodika: Exprese GLO-1 byla sledována na imortalizované linii epitelových buněk proximálního tubulu HK-2. Buňky byly kultivovány v základním kultivačním médiu (DMEM + Hams F-12) za čtyř typů podmínek – normoglykémie (NG), normoglykémie + C-peptid (NGC), hyperglykémie (HG) a hyperglykémie + C-peptid (HGC). Normoglykémii odpovídala koncentrace glukózy v kultivačním médiu 7,2 mmol/l a hyperglykémii 25 mmol/l. Koncentrace C-peptidu byla v obou případech 1 nmol/l. Po kultivaci byly z buněk izolovány proteiny, kvantifikovány pomocí Westernblottingu a vztaženy k BETA-aktinu. Výsledky: C-peptid v HG médiu snížil expresi GLO-1 vůči NG (p < 0,01) a NGC (p = 0,03). Patrný je i rozdíl mezi HG a HGC, ale není statisticky signifikantní (p = 0,06). Závěr: C-peptid ve fyziologické koncentraci 1 nmol/l snižuje expresi GLO-1 v hyperglykemických podmínkách u HK-2 buněk. Nabízí se vysvětlení, že při hyperglykémii C-peptid omezuje množstvo glukózy vstupující do glykolýzy nebo methylglyoxal eliminuje jiným způsobem. K zodpovězení této otázky je potřebný další výzkum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info