Mezinárodní konsenzus European Heart Rhythm Association (EHRA) o tom, jak předcházet infekcím implantabilních elektronických srdečních zařízení, diagnostikovat a léčit je. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností

Autoři

TABORSKY Miloš KAUTZNER Josef NEUZIL Petr FEDORCO Marián WUNSCHOVA Hanka SEDIVA Lucie PYSZKO Jan SKALA Tomáš LATAL Jan NOVÁK Miroslav KOZÁK Milan KŘIVAN Lubomír GLOGER Vít BRECKA David KOLAR Milan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/pdfs/cor/2020/03/06.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.059
Klíčová slova Cardiac implantable electronic devices; Cardiac resynchronization therapy; EHRA consensus document; Endocarditis; Extraction; Implantable cardioverter-defibrillators; Infection; Leads; Microbiology; Pacemakers; Re-implantation
Popis Kardiostimulátory, implantabilní kardiovertery-defi brilátory a přístroje pro srdeční resynchronizační terapii jsou potenciálně život zachraňující léčbou u řady srdečních onemocnění, ale nejsou bez rizika. Nejvíce znepokojující je riziko infekce srdečních implantabilních elektronických zařízení (CIED), která je spojena s významnou morbiditou, zvýšenou nutností hospitalizace, zkrácením přežití a zvýšenými náklady na zdravotní péči. Doporučené preventivní postupy, jako je podávání intravenózních antibiotik před implantací, jsou dobře známy. Zůstávají nejasnosti ohledně úlohy různých preventivních, diagnostických a léčebných opatření, jako jsou kožní antiseptika, aplikace antibiotik do kapsy přístroje, antibakteriální obálky, prodloužené podávání antibiotik po implantaci a další. Doporučení týkající se použití nových alternativ implantabilních zařízení, u nichž se očekává, že budou méně náchylné k infekcím, a nových perorálních antikoagulancií jsou rovněž omezená, stejně jako defi nice minimálních požadavků na kvalitu péče implantačních center, erudice operatérů a počtu výkonů. Navíc chybí dokument o mezinárodním konsenzu ohledně léčby infekcí CIED. Rozpoznání těchto témat, šíření výsledků důležitých randomizovaných studií zaměřených na prevenci infekce CIED a pozorované rozdíly v řešení infekcí souvisejících s implantabilními přístroji, které byly zjištěny v celosvětovém průzkumu European Heart Rhythm Association, poskytlo silnou motivaci k vytvoření mezinárodního konsenzuálního dokumentu s použitím nejmodernějších poznatků vědy z roku 2019 týkajících se posuzování rizik, prevence, diagnostiky a léčby infekcí CIED.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info