Akutní končetinová ischemie při konkomitantní systémové a plicní embolizaci

Autoři

ŠUJAKOVÁ Lenka PAŘENICA Jiří HLÁSENSKÝ Jiří KEŘKOVSKÝ Miloš ANDRAŠINA Tomáš ŠILHART Zdeněk KALA Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa Case Reports
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=112&pid=1296
Klíčová slova Acute limb ischemia; Persistent foramen ovale; Pulmonary embolism; Thrombolysis
Popis Akutní končetinová ischemie na podkladě paradoxní embolie je považována za vzácnou příhodu, ke které dochází při embolizaci žilního trombu do tepenného řečiště při pravolevém srdečním zkratu (perzistující foramen ovale / defekt septa síní). V představené kazuistice demonstrujeme případ 28leté ženy hospitalizované pro dušnost a bolesti obou dolních končetin s následným průkazem masivní plicní embolizace a mnohočetných okluzí v tepenném řečišti obou dolních končetin. V našem případě byla pacientka úspěšně léčena podáním systémové trombolýzy s následnou chirurgickou trombembolektomií, která vedla ke kompletní obnově perfuze postižených končetin. Dále je diskutován výběr léčebné strategie ve srovnání s dalšími dostupnými možnostmi terapeutických intervencí akutní končetinové ischemie a prevence recidivy embolizační příhody.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info