Preskripce a dávkování diuretik u pacientů s chronickým srdečním selháním v registru FAR NHL

Autoři

ŠPINAROVÁ Monika ŠPINAR Jindřich PAŘENICA Jiří LUDKA Ondřej LÁBR Karel KREJČÍ Jan MÁLEK Filip OŠŤÁDAL Pavel TOMANDL Josef BENEŠOVÁ Klára JARKOVSKÝ Jiří ŠPINAROVÁ Lenka

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kardiologická revue
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2020-2-20/preskripce-a-davkovani-diuretik-u-pacientu-s-chronickym-srdecnim-selhanim-v-registru-far-nhl-123005
Klíčová slova diuretics; furosemide; heart failure; FAR NHL registry; pharmacotherapy; target dose
Popis Tato práce vychází z dat z rozsáhlého registru FAR-NHL (FARmacology and NeuroHumoraL activation). Jedná se o multicentrickou databázi pacientů se stabilním srdečním selháním se sníženou EF LK < 50 %. Celkem bylo do databáze zařazeno 1 100 pacientů. Nejvíce podávaným diuretikem byl furosemid samostatně nebo v kombinaci (80,6 %). Celkem 746 (67,8 %) pacientům byl též podáván verospiron nebo eplerenon. Předpis diuretik se statisticky významně zvyšoval se závažností onemocnění hodnoceno pomocí NYHA. Vysoká dávka furosemidu byla podávána pacientům s vyšší klasifikací NYHA, nižší EF (25 vs. 30 % menší než 0,001), vyšší hodnotou NT-proBNP (1 176 vs. 378 pg/ml; p menší než 0,001) a vyšší hodnotou kreatininu (102 vs. 93 MUmol/l; p menší než 0,001). Data ukazují, že tendence v preskripci a dávkování diuretik odráží především závažnost srdečního selhání a renální funkce a zdůrazňují potřebu velmi individuálního přístupu k nastavení správné dávky pro každého pacienta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info