The extracellular reactive oxygen species levels in primary in vitro culture of human ovarian granulosa and cumulus cells.

Název česky Hladiny extracelulárních kyslíkatých radikálů v primární in vitro kultuře lidských ovariálních granulózních a kumulárních buněk.
Autoři

KOCHEROVA Ievgeniia BRYL Rut CRHA Igor VENTRUBA Pavel ŽÁKOVÁ Jana JEŠETA Michal

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Medical Journal of Cell Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://content.sciendo.com/view/journals/acb/8/3/article-p112.xml
Doi http://dx.doi.org/10.2478/acb-2020-0014
Klíčová slova ROS; granulosa cells; cumular cells; in vitro cultivation
Popis V ženském reprodukčním traktu mohou reaktivní formy kyslíku (ROS) působit jak fyziologicky a patofyziologicky. Ačkoli ROS hrají zásadní roli jako signální molekuly, jejich nadměrná akumulace přispívá k patogenezi mnoha reprodukčních procesů. Ve vaječníkovém folikulu ovlivňují ROS více fyziologické procesy, včetně zrání a hnojení oocytů. Nedostatek studií však ukazuje do jaké míry mohou ovariální granulózní a kupovité buňky přispívat k rozvoji oxidačního stresu ve vaječníkovém folikulu. V předloženém výzkumu byla zkoumána extracelulární úroveň akumulace ROS pomocí GC a CC primárních kultur in vitro. Získané výsledky prokázaly stálý pokles v extracelulární úrovni ROS během primární kultivace GC. Pozorované změny mohou odrážet stav proliferace a metabolickou aktivitu GC a CC během kultivace in vitro. Dodatečně, ke zvýšené hladině ROS v příslušných časových bodech může dojít v důsledku kultury v atmosféře kyslík. Rozdílná funkce a lokalizace ve folikulu vaječníků mohou vysvětlit rozdíly mezi metabolizmu kyslíku u GCs a CCs.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info