Farmakoterapie neuropatické bolesti v dospělém věku

Autoři

RAJDOVÁ Aneta VLČKOVÁ Eva

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neurologie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.neurologiepropraxi.cz/artkey/neu-202005-0007_farmakoterapie_neuropaticke_bolesti_v_dospelem_veku.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/neu.2020.092
Klíčová slova neuropathic pain; pharmacotherapy; guideline; antidepressive agents; anticonvulsants; opioids; side effects
Popis Neuropatická bolest je závažným klinickým projevem řady onemocnění periferního i centrálního nervového systému. V řadě případů se podílí také na bolesti vertebrogenní či nádorové. Její terapie se zásadně liší od bolesti nociceptivní, typická je neúčinnost běžných analgetik a nesteroidních antiflogistik. Všechna aktuální zahraniční i česká doporučení se shodují na lécích první volby a částečně i voleb dalších. K lékům první volby patří antiepileptika ze skupiny ligandů alfa2 delta podjednotky kalciových kanálů (gabapentin a pregabalin) a antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (duloxetin a venlafaxin) a antidepresiva tricyklická (amitriptylin). K lékům dalších voleb jsou pak řazeny opioidy (především oxykodon), další antiepileptika a některé topicky podávané léky (kapsaicin, lidokain), případně botulotoxin A. Často je nutná kombinace více léků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info