Vliv estetiky obličeje při hodnocení prvního dojmu u adolescentů

Autoři

HORÁKOVÁ Eva ČERNOCHOVÁ Pavlína LANGOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortodoncie
Citace
www http://www.ortodonciejournal.cz/online-verze-casopisu/cisla-casopisu
Klíčová slova dental esthetics, adolescents
Popis Cíl: Účelem této studie bylo zjistit, zda dentální estetika a výraz obličeje ovlivňují vnímání adolescentů při posuzování míry sympatií, sportovních předpokladů, oblíbenosti v kolektivu, vůdčích schopností a studijních předpokladů vrstevníků. Materiál a metodika: Byli osloveni studenti ve věku 10 – 16 let, kteří hodnotili portrétní fotografie vrstevníků rozřazené do tří variant (A, B, C) – fotografie s ideálním úsměvem, s neideálním úsměvem a s neutrálním výrazem. U každé fotografie odpovídali studenti individuálně na pět otázek týkajících se míry sympatií, sportovních předpokladů, oblíbenosti v kolektivu, vůdčích schopností a studijních předpokladů. Výsledky: Fotografie jedinců s ideálním úsměvem byly hodnoceny významně lépe než fotografie jedinců s neutrálním výrazem nebo s neideálním úsměvem u všech položených otázek (p < 0,0001). Dívky posuzovaly sympatie subjektů významně lépe než chlapci (p < 0,0001). Ženy na fotografiích byly hodnoceny významně lépe než muži (p < 0,0001) ve všech hodnocených vlastnostech kromě sportovních schopností. S vyšším věkem souvisí lepší hodnocení sympatií (p = 0,002) a oblíbenosti (p < 0,0001). Závěr: Fotografie subjektů s ideálním úsměvem byly hodnoceny statisticky významně lépe než fotografie subjektů s neutrálním výrazem nebo s neideálním úsměvem (p < 0,0001 u všech otázek). Potvrdil se trend, že atraktivní jedinci jsou považováni celkově za úspěšnější a ortodontická léčba má psychologický a společenský význam.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info