Akutní léčba ischemické cévní mozkové příhody - mechanická trombektomie

Autoři

VALIŠ Kateřina CIMFLOVÁ Petra VANÍČEK Jiří VOLNÝ Ondřej

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neurologie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.neurologiepropraxi.cz/artkey/neu-202003-0005_akutni_lecba_ischemicke_cevni_mozkove_prihody_-_mechanicka_trombektomie.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/neu.2020.034
Klíčová slova mechanical thrombectomy; endovasular treatment; ischemic stroke
Popis V posledních letech zaznamenala léčba ischemických cévních mozkových příhod významný pokrok. Randomizované studie týkající se endovaskulární léčby (EVT) proximálních uzávěrů mozkových tepen v přední mozkové cirkulaci potvrdily jednoznačný efekt mechanické trombektomie na výsledný klinický stav při zachování vysoké bezpečnosti těchto výkonů. Zároveň EVT patří k jedné z nejefektivnějších léčebných metod stávající medicíny. V současné době probíhá intenzivní klinický výzkum zaměřený na rozšíření indikačních kritérií endovaskulárních výkonů (prodlužování časového okna, výběr pacientů na základě perfuzního vyšetření, distální uzávěry mozkových tepen, tandemové okluze). V této práci stručně uvádíme výsledky randomizovaných studií, jejich klinickou relevanci, současně platná indikační kritéria EVT a trendy ve výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info