Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u neuropatických a neuroischemických diabetických ulcerací nohy: protokol systematického review typu „umbrella“

Autoři

KLUGAR Miloslav KANTOROVÁ Lucia POKORNÁ Andrea HÁJEK Michal VRBOVÁ Tereza JIRKOVSKÁ Alexandra DUBSKÝ Michal FEJFAROVÁ Vladimíra JIRKOVSKÁ Jarmila KOLIBA Miroslav KUČERA Dušan KRAWCZYK Petr SIXTA Bedřich WOSKOVÁ Veronika FIALOVÁ Zuzana KLUGAROVÁ Jitka

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zdravotnícké Listy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://zl.tnuni.sk/fileadmin/Archiv/2020/2020-8.c.4/ZL_2020_8_4_05_Klugar2.pdf
Klíčová slova Hyperbaric oxygen therapy; Non-healing ulcers; Diabetic foot ulcer; Meta-analysis; Umbrella review
Popis Neuropatické a neuroischemické ulcerace na nohou u diabetiků (DFU) jsou obvykle spojeny s hypoxií, špatnou perfuzí a nízkou spotřebou kyslíku. Hyperbarická kyslíková terapie (HBOT) vede k hyperoxygenaci a dochází k mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku v krvi i tkáních, což zlepšuje hojení. Cíl: Cílem tohoto „umbrella" systematického review bude zkoumat účinnost HBOT při neuropatických a neuroischemických diabetických uleeracích. Kritéria pro zařazeni: Populace - budou zahrnuti pacienti všech věkových skupin s diabetem trpící chronickými neuropatickými nebo neuroischemickými nehojícími se ranami. Intervence - hyperbarická kyslíková terapie. Srovnání - standardní terapie (jakákoli alternativní terapie). Výsledky - standardizované měření úěinnosti intervence při hojení ran (hyperoxie, TpC02, ischemické parametry, doba hojení, redukce rány, lokální symptomy rány - (exsudát, bolest, rána) a HRQoL). Zahrnuty budou pouze systematická review. Metody: Budeme postupovat podle metodiky Joanna Briggs Institute pro „umbrella" review. Prohledáme deset databází platformou Epistemonikos, abychom identifikovali relevantní systematická review. Nebude použito žádné jazykové ani zeměpisné omezení. Dva nezávislí recenzenti provedou analýzu relevance, kritické hodnocení a extrakci dat. Jistota důkazů bude hodnocena pomocí přístupu GRADE (Grading of Assessment Assessment, Development, and Evaluation).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info