Účinnost podtlakové léčby u neuropatických diabetických ulcerací nohy: protokol systematického review typu „umbrella“

Autoři

KLUGAR Miloslav KANTOROVÁ Lucia POKORNÁ Andrea HÁJEK Michal VRBOVÁ Tereza JIRKOVSKÁ Alexandra DUBSKÝ Michal FEJFAROVÁ Vladimíra JIRKOVSKÁ Jarmila KOLIBA Miroslav KUČERA Dušan KRAWCZYK Petr SIXTA Bedřich WOSKOVÁ Veronika FIALOVÁ Zuzana KLUGAROVÁ Jitka

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zdravotnícké Listy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://zl.tnuni.sk/fileadmin/Archiv/2020/2020-8.c.4/ZL_2020_8_4_06_Klugar3.pdf
Klíčová slova Negative pressure wound therapy; Non-healing ulcers; Neuropathic diabetic Foot ulcer; Meta-analysis; Umbrella review
Popis Neuropatická ulcerace na nohou (DFU) je závažnou komplikací diabetu a může často vést k amputaci. Existuje několik terapeutických metod, kdy mezi novější patří podtlaková terapie (NPWT), která se zdá být účinnou, relativně bezpečnou a poměrně široce používanou léčebnou metodou. Cíl: Cílem tohoto „umbrella" review bude zkoumat účinnost NPWT při neuropatické DFU. Kritéria pro zařazení: Populace - budou zahrnuti pacienti všech věkových skupin s diabetem trpící chronickými neuropatickými nehojícími se ranami na noze. Intervence - podtlaková terapie. Srovnání - standardní terapie (jakákoli standardní péče). Výsledky - standardizovaná měření účinnosti při hojení ran. Zahrnuty budou pouze systematická review. Metody: Budeme postupovat podle metodiky Joanna Briggs Institute pro „umbrella" review. Prohledáme deset databází platformou Epistemonikos, abychom identifikovali relevantní systematická review. Nebude použito žádné jaz}'kové ani zeměpisné omezení. Dva nezávislí recenzenti provedou analýzu relevance, kritické hodnocení a extrakci dat. Jistota důkazů bude hodnocena pomocí přístupu GRADE (Grading of Assessment Assessment, Development, and Evaluation).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info