Rizikové faktory pro vznik recidivy dekubitů po chirurgickém uzávěru

Autoři

NÁRTOVÁ Lucie ROTSCHEIN Pavel HOKYNKOVÁ Alica ŠÍN Petr ČERNOCH Filip

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Léčba ran
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Recidiva dekubitu po chirurgickém uzávěru zůstává stále relativně častým a značně komplikovaným problémem, který je v řadě případů důvodem opakovaných hospitalizací a reoperací pacientů. Pro úspěšný uzávěr dekubitu je nutné minimalizovat rizikové faktory, které se vyskytují v předoperační i pooperační péči. Kromě lokální péče o dekubit je před operací nutná pečlivá příprava celkového stavu pacienta včetně výživy, korekce přidružených komorbidit a předcházení infekce. Neméně důležitá je chirurgická rozvaha a správná volba operační techniky k uzávěru dekubitu. Péče o pacienta a prevence vzniku recidivy dekubitu pokračují i po ukončení hospitalizace v rámci multioborové spolupráce. V našem sdělení se věnujeme především rizikovým faktorům vzniku pooperačních komplikací a možnostem jejich ovlivnění a časné prevence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info