Vliv kryoterapie a saunování na 24hodinové hodnoty krevního tlaku zdravých osob

Autoři

MICHALČINOVÁ Klaudia HAVELKOVÁ Alena ANGEROVÁ Yvona

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/artkey/cor-202101-0005_the-effect-of-cryostimulation-and-sauna-bath-on-24-hour-blood-pressure-levels-in-healthy-individuals.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.021
Klíčová slova Ambulatory blood pressure monitoring; Blood pressure; Cryotherapy; Sauna bath
Popis Cíl: Zhodnotit vliv saunování a celotělové kryoterapie na 24hodinový profil krevního tlaku a srdeční frekvence a porovnat jejich hodnoty před působením tepla nebo chladu a bezprostředně po jejich působení. Metodika: Bylo provedeno sedmidenní ambulantní monitorování krevního tlaku (TK) a srdeční frekvence (SF). Celkově bylo sledováno 20 dobrovolníků (deset mužů a deset žen, průměrný věk 24,60 ± 1,93 roku). Pprobandů byla 70,45 ± 9,90 kg, výška 1,74 ± 7,71 m, Každý proband absolvoval během jednoho dne dvě saunové procedury ve finské sauně a s odstupem minimálně 48 hodin absolvoval jednorázový vstup do celotělové kryokomory. TK a SF byly změřeny vždy před vstupem do sauny nebo do kryokomory a ihned po jejich opuštění. V rámci sedmidenního ambulantního monitorování byly sledovány hodnoty 0-24 hodin a 24-48 hodin po působení fyzikální terapie a tyto naměřené hodnoty byly mezi sebou vzájemně srovnány. Výsledky: Průměrná sedmidenní hodnota TK byla u 20 dobrovolníků 122 ± 1,21/71 ± 0.82 mm Hg a průměrná sedmidenní hodnota SF byla 73 ± 1,12/min. Po sauně byl prokázán statisticky významný pokles systolického krevního tlaku (STK) o 9 mm Hg a diastolického krevního tlaku (DTK) o 13 mm Hg. Po kryoterapii byl prokázán statisticky významný vzestup systolického krevního tlaku (STK) o 8 mm Hg a pokles srdeční frekvence (SF) o 8/min. Závěry: Studie potvrzuje vliv saunování a kryoterapie na kardiovaskulární aparát zdravých jedinců. Bezprostředně po opuštění sauny se STK a DTK snižuje a SF se zvyšuje. Všechny parametry se v dalších 48 hodinách vracejí ke svým standardním klidovým hodnotám. Bezprostředně po vystavení se chladu v kryokomoře se STK i DTK zvyšují a SF klesá. Všechny parametry se v dalších 48 hodinách vracejí ke svým původním klidovým hodnotám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info