Průběžná zpráva: Optimalizace léčby pacientů s nově diagnostikovanou Ph/BCR-ABL pozitivní chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi srovnávající nilotinib versus nilonitib a interferon alfa v indukční léčbě a nilotinib versus interferon alfa v udržovací terapii

Autoři

DEMLOVÁ Regina MATYŠKOVÁ Šárka

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Přiložené soubory
Popis EudraCT number: 2010-024262-22 Zpráva o průběhu klinického hodnocení (KH) popisuje průběh klinického hodnocení ve sledovaném období a dosavadní průběh KH. Zpráva zahrnuje informace o aktualizacích dokumentů, změnách u zkoušejících a místech hodnocení v ČR, screening, počet nově zařazených pacientů, přehled doposud zařazených pacientů, počet předčasně ukončených pacientů v ČR, ukončení náboru, výskyt závažných nežádoucích účinků, zjištěná porušení protokolu, dále informace o nově zjištěných vlastnostech/nové poznatky o hodnoceném léčivém přípravku ve vztahu k jeho bezpečnosti a účinnosti, nově přijatá opatření (např. zásahy etických komisí, zahraničních kontrolních úřadů, případné restriktivní zásahy zadavatele) a informace o vykonaných interních auditech nebo auditech ze strany zadavatele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info