Dentova nemoc

Autoři

DOLEŽEL Zdeněk PAPEŽ Jan DOSTÁLKOVÁ Dana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pediatria pre prax
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.solen.sk/casopisy/pediatria-pre-prax/dentova-nemoc
Klíčová slova Dent disease; children; kidneys; proximal tubule
Popis Dentova nemoc (DN) je vzácná X-recesivně vázaná renální tubulopatie primárně postihující jedince mužského pohlaví. Onemocnění je klasicky charakterizováno triádou: nízkomolekulární proteinurie, hyperkalciurie a nefrokalcinóza/nefrolitiáza. Rozsah dysfunkce proximálního tubulu je u nemocných s DN variabilní a bývají u nich obvykle prokazovány i další nálezy – glukosurie, aminoacidurie, fosfáturie, urikosurie, kaliuréza a proximální renální tubulární acidóza.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info