Fixní kombinace antihypertenziv a moderní léčba hypertenze

Autoři

VYSOČANOVÁ Petra

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta medicinae
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.actamedicinae.cz/literatura/AM_142020_literatura.pdf
Klíčová slova arterial hypertension; combination therapy; fixed combinations; adherence; titration
Popis Včas zahájená léčba hypertenze a rychlé dosažení cílového krevního tlaku zlepšují klinické výsledky pacientů a významně snižují celkové kardiovaskulární riziko. Jako nejvhodnější se v současné době jeví strategie založená na iniciální kombinační léčbě za použití fixní kombinace, která umožní co nejrychleji a nejbezpečněji dosáhnout cíle a minimalizuje riziko non-adherence nemocných a klinické inercie lékařů. Doporučena je fixní kombinace blokátoru renin-angiotenzinového systému s kalciovým blokátorem nebo diuretikem. Minimálně u 30 % hypertoniků je potřeba trojkombinace a i tato optimálně fixní – např. perindopril + amlodipin + indapamid. Klasická titrace léčby od monoterapie je vhodná jen u lehké hypertenze nebo u starých a křehkých hypertoniků, protože jinak vede k oddálení dosažení dobré kontroly TK a zvyšuje riziko non-adherence nemocného nebo terapeutické inercie lékaře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info