Význam18f-fdg-pet/mr při diagnostice horečky nejasné etiologie

Autoři

ROHAN Tomáš HLOŽANKA Petr DOSTÁL Marek ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká radiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.cesradiol.cz/detail.php?stat=746
Klíčová slova Fever of unknown origin; Magnetic resonance imaging; Positron-emission tomography
Popis Cíl: Zhodnotit přínos fúzního 18F-FDG-PET/ MR při pátraní po etiologii horečky nejasné etiologie (FUO). Metodika: Do studie bylo zařazeno 57 po sobě jdoucích pacientů v období 7/2016 až 12/2019, kteří podstoupili 18F-FDG-PET/MR (Signa, GE) pro FUO. Indikační kritéria byla oproti definici rozšířena na všechny pacienty s nejasnou teplotou nad 37 °C. Byla hodnocena senzitivita, specificita, prediktivní hodnoty a AUC nálezu na PET/MR ve vztahu k etiologii FUO. K semikvantitativnímu hodnocení pravděpodobnosti příčiny FUO na základě nálezu na PET/MR byla použita pětibodová Likertova škála (Likert 1 - nález na PET/MR není příčinou FUO, Likert 5 - nález na PET/MR je jistou příčinou FUO). Jako pozitivní PET/ MR byl hodnocen nález Likert 3 až 5. Dále byly sledovány klinické (horečka, artralgie, úbytek hmotnosti, noční pocení) a laboratorní (CRP, leukocyty) parametry, které byly korelovány s výtěžností PET/MR. Výsledky: 18F-FDG-PET/MR dosahoval při určení etiologie FUO senzitivity 93 %, specificity 65 %, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty 78 a 87 %, AUC 0, 82. Příčina horečky nejasné etiologie byla stanovena u 27 pacientů (57 %), z nichž 17 (36 %) mělo neinfekční zánětlivé onemocnění, 8 (17 %) infekční zánětlivé onemocnění a dva (4 %) novotvar. U 20 (43 %) pacientů zůstala FUO bez zjištěné etiologie, přičemž u 14 (30 %) z nich příznaky spontánně odezněly a u šesti (13 %) pacientů přetrvávaly bez vysvětlení i po roce sledování. Zvýšená hladina CRP v době 18F-FDG-PET/ MR vyšetření vykazovala až 100% senzitivitu a 100% negativní prediktivní hodnotu pro správně pozitivní PET/MR, specificita dosahovala pouze 55 %. Závěr: 18F-FDG-PET/MR je na základě této pilotní studie vhodnou alternativou 18F-FDG-PET/ CT při pátrání po etiologii horečky nejasné etiologie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info