AMPA/kainátový antagonista potlačuje relaps operantného vyhľadávania nikotínu, ale nie metamfetamínu, v potkaňom modeli

Název česky AMPA/kainátový antagonista potlačuje relaps operantního vyhledávaní nikotinu v potkaním modelu
Autoři

HRICKOVÁ Mária ŠIŠKA Filip AMCHOVÁ Petra RUDÁ Jana

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Zámerom tohto experimentu bolo sledovanie zmien v adiktívnom správaní samcov potkana kmeňa Wistar po podaní látky NBQX, antagonistu AMPA/kainátových receptorov. Závislosť bola modelovaná prostredníctvom intravenóznej autoaplikácie dvoch rôznych návykových látok - metamfetamínu a nikotínu - v dvoch samostatných ale identických štúdiách, ktoré neboli na sebe časovo závislé.V metamfetamínovej štúdii NBQX nepreukázalo signifikantný vplyv na príjem alebo vyhľadávanie metamfetamínu, a ani vo fáze relapsu. V modeli závislosti na nikotíne NBQX počas akútnej expozície takisto nepreukázalo žiaden vplyv na príjem či vyhľadávanie drogy, ale vo fáze relapsu signifikantne znížilo vyhľadávanie nikotínu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info