Endoscopic and medical therapy of gastric antral vascular ectasia: case series and review of available methods

Název česky Endoskopická a medikamentózní terapie cévních ektázií žaludečního antra (GAVE): série kazuistik a přehled metod
Autoři

ŠRAMKOVÁ Michaela KROUPA Radek DASTYCH Milan KONEČNÝ Štefan KUNOVSKÝ Lumír DOLINA Jiří

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gastroenterologie a hepatologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csgh.info/cs/clanek/endoskopicka-a-medikamentozni-terapie-cevnich-ektazii-zaludecniho-antra-gave-serie-kazuistik-a-prehled-metod-11235
Doi http://dx.doi.org/10.48095/ccgh2021221
Klíčová slova gastric antral vascular ectasia; argon plasma coagulation; endoscopic band ligation; thalidomide; gastrointestinal bleeding
Popis Cévní ektázie žaludečního antra (GAVE – gastric antral vascular ectasia) je vzácná dia­gnóza, která může vést ke chronické sideropenické anemii v důsledku okultního nebo zjevného krvácení do gastrointestinálního traktu. Za základ léčby GAVE jsou považovány endoskopické termické metody – z nichž nejužívanější je argon-plazma koagulace, dále radiofrekvenční ablace nebo kryoterapie. Příznivé výsledky jsou publikovány také v souvislosti s používáním endoskopické ligace. V případě GAVE refrakterní na předchozí endoskopickou léčbu lze použít farmakoterapii, jejíž podstatou je redukce tvorby cévních malformací a krevního průtoku v nich. Prezentujeme přehled dostupných endoskopických a neendoskopických metod pro léčbu GAVE a naše zkušenosti s léčbou refrakterní GAVE kombinací endoskopických metod a thalidomidu formou kazuistik. Navrhujeme možný algoritmus pro terapii GAVE.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info