Kavální filtry - zkušeností jednoho pracoviště

Autoři

STRAKA Matej HUSTÝ Jakub ROHAN Tomáš RADVAN Martin SŮVA Marek

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká radiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.cesradiol.cz/detail.php?stat=757
Klíčová slova deep venous thrombosis; pulmonary embolism; inferior vena cava filter
Popis Cíl: Vyhodnocení indikací a komplikací spojených se zavedením a extrakcí kaválních filtrů. Metodika: Jedná se o retrospektivní analýzy všech pacientů se zavedeným kaválním filtrem ve FN Brno v období 1/2013 až 12/2020. Byl sledován věk a pohlaví pacientů, indikace zavedení kaválních filtrů, přítomnost plicní embolie v době zavedení filtru či v minulosti. U dočasných filtrů byl sledován čas do extrakce filtrů a četnost neúspěšných extrakcí. Ze statistických metod byla použita deskriptivní statistika. Výsledky: Celkem bylo zavedeno 72 filtrů dolní duté žíly (VCI) pro přítomnost proximálně zasahující hluboké žilní trombózy dolní končetiny. U 53 pacientů byl kavální filtr zaveden pro kontraindikaci systémové antikoagulace, u 16 pacientů pro trombus zasahující do dolní duté žíly před plánovanou lokální trombolýzou, u tří pacientů pro neúčinnou systémovou antikoagulaci. U 58 pacientů byl kavální filtr zaveden se záměrem jej extrahovat, u 14 pacientů byl kavální filtr zaveden primárně permanentně. Čtyřicet čtyři pacientů mělo kavální filtry extrahovány průměrně za 103 ? 54 dní od zavedení (medián: 104 dní, rozsah: 7-222 dní), u čtyř pacientů byla extrakce neúspěšná, osm pacientů se nedostavilo k plánované kontrole. U tří pacientů byly pozorovány komplikace. Závěr: Zavedení kaválních filtrů byla v našem souboru spojena s nízkou mírou komplikací. I přesto by měla být individuálně u každého pacienta zvažována rizika a benefity tohoto
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info