Monitorování zdravotního stavu vybrané skupiny dětí a adolescentů v obezitologické ambulanci

Autoři

RAFČÍKOVÁ Natálie ŠŤASTNÁ Jana DOSTALOVÁ KOPEČNÁ Lenka NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Při hodnocení vývoje BMI jednotlivých pacientů v průběhu návštěv obezitologické ambulance bylo zjištěno, že v prvním roce sledování se hodnoty významně neměnily, ale po jednom roce došlo ke statisticky významnému snížení BMI (p <0,05). Po dvou a více letech však i přes pravidelné kontroly a poučení pacienta i rodičů o možných rizicích dětské obezity má BMI tendenci znovu stoupat. Po třech letech došlo znovu ke statisticky významnému nárustu BMI oproti první kontrole (p <0,01). Průměrné koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu se významně nelišily od zdravé populace, zato koncentrace triacylglycerolů a HDL cholesterolu byly u naší skupiny obézních dětí téměr čtyřikrát vyšší než jsou průměrné hodnoty dětské populace v České republice. Při hodnocení sérových koncentrací 25-hydroxycholekalciferolu spadala pouze třetina dětí do fyziologickeho intervalu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info