Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)

Autoři

MAYER Jiří ŠEDOVÁ Petra DOUBEK Michael KLUGAROVÁ Jitka KLUGAR Miloslav BÚŘILOVÁ Petra

Rok publikování 2019
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis Chronická lymfocytární leukémie je onemocnění s mimořádně různorodým klinickým průběhem. Jde o onemocnění starších lidí, medián věku pacienta v době stanovení diagnózy se pohybuje mezi 65–70 lety. CLL je nejčastější leukemií v západním světě, tvoří přes 30 % všech případů onemocnění. Jde o nejčastější leukemii dospělých v České republice. Tento klinický doporučený postup je zaměřen na 10 oblastí: Diagnostika a prognostické ukazatele pro rozhodnutí o léčbě Volba terapie první linie Volba terapie relapsu Volba nových látek Léčba starších pacientů Význam transplantace krvetvorných kmenových buněk Terapie Richterova syndromu Terapie autoimunitní cytopenie Podpůrná léčba Časový plán a rozsah následné péče/sledování

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info