Zpráva o průběhu klinického hodnocení Annual Report MEMMAT

Autoři

DEMLOVÁ Regina MATYŠKOVÁ Šárka

Rok publikování 2021
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis EudraCT number: 2010-023691-33 Zpráva o průběhu klinického hodnocení MEMMAT Metronomická a cílená antiangiogenní terapie pro děti popisují průběh klinického hodnocení ve sledovaném období a dosavadní průběh KH. Zprávy zahrnují informace o aktualizacích dokumentů, screening, počet nově zařazených pacientů, přehled doposud zařazených pacientů, počet předčasně ukončených pacientů v ČR, výskyt závažných nežádoucích účinků, zjištěná porušení protokolu, dále informace o nově zjištěných vlastnostech hodnoceného léčivého přípravku ve vztahu k jeho bezpečnosti a účinnosti, nově přijatá opatření (např. zásahy etických komisí, zahraničních kontrolních úřadů, případné restriktivní zásahy zadavatele) a informace o vykonaných interních auditech nebo auditech ze strany zadavatele pokud je aplikovatelné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info