Antikoaguační léčba v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody a trazitorní ischemické ataky kardioembolické etiologie

Autoři

BEDNAŘÍK Josef TOMEK Aleš BAR Michal NEUMANN Jiří ŠAŇÁK Daniel LÍČENÍK Radim NEČAS Tomáš BÚŘILOVÁ Petra KLUGAROVÁ Jitka KLUGAR Miloslav

Rok publikování 2019
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis Ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) tvoří 88 % všech CMP, v České republice je incidence iCMP v současné době 211 případů na 100 000 obyvatel za rok a prevalence se odhaduje na 240 000 případů. Nejčastějším typem ischemické cévní mozkové příhody je kardioembolická CMP a její nejčastější příčinou je nevalvulární fibrilace síní (FS) nebo flutter síní. FS je nejčastější arytmií v dospělé populaci. Pro primární a sekundární prevenci iCMP u pacientů s FS je indikována antikoagulační terapie antagonistou vitamínu K (warfarin) nebo přímými perorálními antikoagulancii (DOAC; angl. direct oral anticoagulants) inhibitory faktoru Xa (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) a inhibitorem faktoru IIa (dabigatran). Hlavním cílem tohoto klinického doporučeného postupu je poskytnout doporučení pro péči o dospělé pacienty s iCMP a TIA založené na nejlepších dostupných důkazech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info