První bezkontrastní PCI vedená intrakoronárním ultrazvukem v České republice

Autoři

SŮVA Marek ŠTÍPAL Roman POLOCZEK Martin KAŇOVSKÝ Jan BOČEK Otakar JEŘÁBEK Petr HUDEC Martin BRÁZDIL Vojtěch KALA Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202107-0009_first-zero-contrast-pci-guided-by-intracoronary-ultrasound-in-the-czech-republic.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/vnl.2021.112
Klíčová slova ultralow contrast PCI; contrast induced nephropathy; IVUS-guided PCI; acute kidney injury; chronic kidney insufficiency
Popis Kontrastem indukovaná nefropatie je asociována s horšími klinickými výsledky u pacientů podstupujících koronární intervence. Největší riziko je pak u pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí. Vzhledem k rostoucí četnosti intervenčních zákroků i u výrazně polymorbidních pacientů je snaha najít moderní přístupy redukující množství podané kontrastní látky téměř na absolutní minimum. Autoři zde prezentují kazuistiku 68letého pacienta s chronickou renální insuficiencí vyžadující elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI) pro nález významné léze na ramus interventricularis anterior. Důraz při této intervenci byl kladen na maximální redukci množství kontrastní látky během PCI, při které bylo využito přesného posouzení koronárního postižení pomocí intrakoronárního ultrazvuku jako alternativy konvenčně vedené intervence ("IVUS-zero PCI"). Dle našeho průzkumu literatury se jednalo o první takovou intervenci na území České republiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info