Chirurgická terapie mozkových metastáz

Autoři

VYBÍHAL Václav FADRUS Pavel SMRČKA Martin ROŠKOVÁ Ivana DUBA Miloš NEUMAN Eduard SOVA Marek KAZDA Tomáš VEČEŘA Marek ŠÁNA Jiří

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkoloigie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.solen.cz/artkey/xon-202105-0005_chirurgicka_terapie_mozkovych_metastaz.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dfarmakoterapie%252520v%252520t%2525EChotenstv%2525ED%26sfrom%3D390%26spage%3D30
Klíčová slova brain metastasis; resection; radiotherapy; radiosurgery
Popis Mozkové metastázy jsou závažnou komplikací nádorového onemocnění. Postupem času se zvýšila radikalita a bezpečnost resekčních výkonů díky pokroku v zobrazovacích metodách mozku, peroperačnímu elektrofyziologickému monitorování a přístrojovému vybavení, a současně se snížila operační mortalita a morbidita. Chirurgická resekce je stále první zvažovanou terapeutickou možností. Indikuje se především u pacientů se solitární mozkovou metastázou v přístupné lokalizaci, v dobrém klinickém stavu a s příznivou prognózou. Relativně kontraindikována je v případě nekontrolovaného nádorového onemocnění, špatného klinického stavu, v případě radiosenzitivních nádorů, špatné prognózy onemocnění a přítomnosti více než tří mozkových metastáz. Je možné chirurgicky ošetřit i dvě nebo tři metastázy, což může být v ale některých aspektech diskutabilní. Stejně tak je tomu u rekurentních metastáz, kde jednoznačná obecná doporučení nejsou definována, a preferuje se individuální přístup se zohledněním řady prognostických faktorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info