Zobrazovací imunohistochemická metoda pro značení řezů sferoidů s využitím zlatých nanočástic pomocí laserové ablace a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

JINDŘICHOVÁ Lenka STIBOREK Marek ADAMOVÁ Barbora NAVRÁTILOVÁ Jarmila KROUPA Jiří HOUŠKA Pavel KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Sferoidy jsou používané 3D buňkové modely, které dokáží reprezentovat skutečné prostředí nádorové tkáně. Jsou tak dobrým modelem pro imunohistochemické (IHC) značení a 2D nebo 3D zobrazování cílového proteinu v řezech tkání. Rozložení proliferujících buněk ve vnějších částech, kde je dostatek živin a kyslíku, a výskytem nekrotických buněk blíže středu sferoidu tedy připomíná mikroprostředí nádoru. Jedním z markerů proliferace je protein Ki-67, na jehož detekci pomocí fluorescenční mikroskopie se rutinně používá značení primární a sekundární protilátkou s fluoroforem. Často je také využívána tvorba velmi pevné vazby avidin-biotin, kdy je jeden z partnerů označen detekční značkou. Označením proteinu Ki-67 pomocí zlaté nanočástice (AuNP) o definované velikosti umožňuje vysoce citlivé stanovení tohoto markeru pomocí laserové ablace spojené s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou (LA ICP MS). V tomto příspěvku je popsán vývoj metody IHC značení řezů sferoidu tvořených buňkami adenokarcinomu tlustého střeva z linie HT-29. Pozornost je věnována zejména eliminaci nespecifických interakcí nanočástic pomocí proteinových či neproteinových blokačních roztoků. Jsou využity 20nm AuNP s adsorbovaným nebo kovalentně navázaným streptavidinem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info