Nové trendy v přístupu k léčbě diabetu 2.typu – postřehy a benefity v ambulantní praxi diabetologa

Autoři

WEBER Pavel MELUZÍNOVÁ Hana WEBEROVÁ Dana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická farmakologie a farmacie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.36290/far.2021.027
Klíčová slova Type 2 diabetes; gliptins; gliflozins; incretin mimetics; trends in changes in approach to therapy
Popis Úvod: Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) představuje zvýšené riziko rozvoje mikro- i makroangiopatických komplikací. Nová antidiabetika mají vyšší účinnost i bezpečnost, méně nežádoucích účinků a řadu protektivních charakteristik užití v mnoha směrech. Pacienti a metodika: V letech 2011-2021 bylo trvale v naší diabetologické ordinaci léčeno okolo 2000 DM2T. Vroce 2021 celkem 2 562 všech evidovaných diabetiků. Z tohoto počtu bylo T2DM 2 398 (1 203 mužů a 1 195 žen). Preparáty antidiabetiky, inkretinovými mimetiky nebo inzulinem v roce 2021 bylo léčeno celkem 2110 diabetiků 2.typu (88%) průměrného věku 69,7 ± 11,6 r. V souboru jsme analyzovali s ohledem na užití nových antidiabetik (NAD): věk, trvání diabetu, obezitu, komorbidity, počet užívaných léků a diabetické komplikace, zejména s cílem vyhodnotit vzestup užití NAD mezi 2011-2021. Výsledky: V roce 2021 v naší diabetologické ambulanci z nemocných s DM2T byly užity: pouze diabetická dieta 12%; perorální antidiabetika (PAD) 53%; monoterapie inzulinem či inzulinovými analogy 17% a kombinací inzulinu a PAD (18%). NAD (gliptiny, glifloziny i inkretinová mimetika) byly užity buď v monoterapii nebo v kombinacích u nemocných s DM2T v roce 2021 celkem u 35%. Náš retrospektivní rozbor dat ukázal trvalý trend v nárůstu užívání NAD (nejvíce gliptinů) jak v monoterapii, tak i v kombinaci s metforminem. Díky novým léčebným možnostem jsme zaznamenali také významné zlepšení kompenzace diabetiků 2.typu. Závěr: Naše sdělení poukazuje na masivní posun a změnu přístupu v terapii DM2T v posledním desetiletí v běžné ambulantní praxi v užití NAD, což nepochybně souvisí s jejich benefity na kardiovaskulární a renální systém.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info