Náhodný nález olověných diabolek při rentgenovém vyšetření břicha

Autoři

PAPEŽ Jan KRIŽAN Adrián

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pediatrie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-202106-0013_nahodny_nalez_olovenych_diabolek_pri_rentgenovem_vysetreni_bricha.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dpape%25BE%26sfrom%3D0%26spage%3D30
Doi http://dx.doi.org/10.36290/ped.2021.092
Klíčová slova lead intoxication; lead pellets; children
Popis Olovo patří těžké kovy s toxickým účinkem na lidský a zejména dětský organismus. Vstřebává se prostřednictvím dýchacího ústrojí či gastrointestinálního traktu. Po vazbě na hemoglobin se ukládá zejména do kostí, mozku, ledvin, jater a kůže. Poločas olova v krvi je 30 dní, přičemž 80 % se vyloučí močí. Z kostí se však vylučuje až 10 let. Volné olovo inhibuje enzymy podílející se na syntéze hemu (5-ALA dehydrogenáza, koproporfyrinoxidáza, hemsyntetáza). Pro akutní intoxikaci olovem jsou typické příznaky spojené s podrážděním gastrointestinálního traktu (bolesti břicha, zvracení, průjem). K symptomatologii chronické otravy patří bledý kolorit kůže, únava, apatie, zácpa, šedý lem na okrajích dásní, difúzní kolikovité bolesti břicha (tzv. saturninské koliky). Laboratorní vyšetření chronické intoxikace odhalí normochromní, normocytární anémii s bazofilním tečkováním erytrocytů, elevaci jaterních transamináz a bilirubinu, poškození renálních funkcí. Hladina olova v krvi spolu s klinickým stavem postiženého jedince určí management léčby akutních i chronických otrav. Dětí s hladinami 200-440 µg/l nebo s tříměsíčním přetrváváním hladin 150-190 µg/l se doporučuje vyšetřit ambulantně, snahou je zejména vypátrat a odstranit zdroj olova. Léčba je nutná u dětí, které mají příznaky otravy a rovněž u asymptomatických dětí s plumbémií nad 450 µg/l, a pokud není zcela eliminován zdroj i při nižších plumbémiích (nad 200 µg/l). K léčbě se používají chelátotvorná antidota, která navážou ionty olova s následnou eliminací chelátů močí. K dispozici je EDTA (kyselina ethylendiaminotetraoctová), u dětí se preferuje DMSA (kyselina dimerkaptojantarová).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info