Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii

Autoři

CVEK J. VOKURKA S. HAJNOVÁ FUKASOVÁ E. KRUPOVÁ L. ŠIMONOVÁ P. ŽEMLIČKOVÁ M. JEDLIČKOVÁ Hana JIRSOVÁ K. ŠLAMPA Pavel DOLEŽEL M. HYNKOVÁ L.

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/2021-12-15-6-1/doporuceni-pro-preventivni-a-lecebnou-peci-o-kuzi-pacientu-podstupujicich-radiot-1/
Doi http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021481
Klíčová slova readiodermatitis; guideline; skin care; prevention
Popis Východiska: Radiační dermatitida je velmi častou reakcí při radioterapii, postihuje s různou intenzitou přibližně 95 % pacientů. Je klíčové minimalizovat její vedlejší účinky. Pracovní skupina, která připravila tento dokument, zahrnuje lékaře, sestry, zástupce Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP, Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro léčbu rány, Onkologické sekce České asociace sester a také dermatology. Článek byl schválen výbory těchto společností. Cíl: Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info