Vliv přírodní minerální vody Vincentka na zánětlivé onemocnění žaludku a duodena u laboratorního potkana.

Autoři

BUDINSKAYA Ksenia NÁDENÍČEK Jaroslav STRAČINA Tibor HENDRYCH Michal BARTÁKOVÁ Anna ŠUDÁKOVÁ Magdaléna NOVÁKOVÁ Zuzana NOVÁKOVÁ Marie BABULA Petr

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Gastritida je jedno z nejčastějších onemocnění gastrointestinálního traktu u člověka, které se projevuje i v dalších částech trávicí trubice, především v duodenu. Jelikož gastroenteritidy mají v populaci vysokou prevalenci, je cílem této pilotní studie ověřit na zvířecím modelu empiricky pozorované zmírnění až vymizení příznaků gastritidy u pacientů, kteří v rámci lázeňského pobytu procházejí pitnou kúrou přírodní minerální vody Vincentky. Metodika V rámci experimentu bylo použito 16 laboratorních potkanů kmene Wistar (samci ve věku jednoho měsíce, hmotnost 240–280 g), kteří byli rozděleni do dvou skupin. Jedna (kontrolní) skupina zvířat dostávala prvních 7 dní orogastrickou sondou vodu v denní dávce 0,9 ml/100 g aktuální tělesné hmotnosti (ExKo) a druhá skupina zvířat dostávala ve stejné dávce Vincentku (ExVi). Před zahájením aplikace tekutin probíhala u všech zvířat v rozsahu 1 týdne adaptační fáze. Osmý den byl oběma skupinám zvířat indukován zánět žaludku pomocí roztoku indomethacinu v dávce 1 ml roztoku na 100 g hmotnosti zvířete podávaný orogastrickou sondou. Dvacet čtyři hodin po indukci akutního zánětu byla zvířata utracena, intrakardiální punkcí byl proveden odběr krve doprovázený pitvou a odběrem žaludku a duodena. Odebrané tkáně a krev byly vyšetřeny standardní histologickou mikroskopií, řadou imunohistochemických a biochemických metodik. Pro statistické hodnocení byl využit program Statistika 14.0.0.15. Výsledky V rámci experimentu jsme našli signifikantně vyšší hodnoty parametrů antioxidační kapacity plazmy krve u skupiny ExVi vesrsus ExKo: koncentrace sulfanylové skupiny 225,5 (219,9-272,0) vs. 184,6 (108,4-234,8 µmol/l), p<0,05; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid 0,104 (0,105-0,815) vs. 0,103 (0,102-0,104 (mgGA/ml)), p<0,05. Dále pak signifikantně nižší parametry oxidativního stressu: malondialdehyd 4,22±0,76 vs. 5,49±1,32, p<0,05. Závěr Dle našich pozorování a hodnocení v rámci histologické mikroskopie lze konstatovat, že skupina laboratorních potkanů kmene Wistar (samci) vykazuje při sedmidenním vystavení sliznice gastrointestinálního traktu účinkům „minerální vody Vincentka z přírodního léčivého zdroje“ snížené množství peptických erozí a ulcerací žaludku a duodena, oproti skupině bez „pití Vincentky“ před aplikací akutního zánětu. Můžeme se domnívat, že „minerální voda Vincentka z přírodního léčivého zdroje“ je pravděpodobně příčinou ochraňující sliznici GIT před působením akutního zánětu. Dle výsledků vyšetření plazmy krve můžeme předpokládat, že Vincentka zvyšuje antioxidační schopnosti organismu. Z nálezu menšího množství ulcerací žaludku u skupiny ExVi lze usuzovat, že Vincentka zároveň snižuje i známky oxidativního stresu
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info