Vliv přírodní minerální vody Vincentka na zánětlivé onemocnění žaludku a duodena u laboratorního potkana.

Autoři

BUDINSKAYA Ksenia NÁDENÍČEK Jaroslav STRAČINA Tibor HENDRYCH Michal BARTÁKOVÁ Anna ŠUDÁKOVÁ Magdaléna NOVÁKOVÁ Zuzana NOVÁKOVÁ Marie BABULA Petr

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Gastritida je jedno z nejčastějších onemocnění gastrointestinálního traktu u člověka, které se projevuje i v dalších částech trávicí trubice, především v duodenu. Jelikož gastroenteritidy mají v populaci vysokou prevalenci, je cílem této pilotní studie ověřit na zvířecím modelu empiricky pozorované zmírnění až vymizení příznaků gastritidy u pacientů, kteří v rámci lázeňského pobytu procházejí pitnou kúrou přírodní minerální vody Vincentky. Metodika V rámci experimentu bylo použito 16 laboratorních potkanů kmene Wistar (samci ve věku jednoho měsíce, hmotnost 240–280 g), kteří byli rozděleni do dvou skupin. Jedna (kontrolní) skupina zvířat dostávala prvních 7 dní orogastrickou sondou vodu v denní dávce 0,9 ml/100 g aktuální tělesné hmotnosti (ExKo) a druhá skupina zvířat dostávala ve stejné dávce Vincentku (ExVi). Před zahájením aplikace tekutin probíhala u všech zvířat v rozsahu 1 týdne adaptační fáze. Osmý den byl oběma skupinám zvířat indukován zánět žaludku pomocí roztoku indomethacinu v dávce 1 ml roztoku na 100 g hmotnosti zvířete podávaný orogastrickou sondou. Dvacet čtyři hodin po indukci akutního zánětu byla zvířata utracena, intrakardiální punkcí byl proveden odběr krve doprovázený pitvou a odběrem žaludku a duodena. Odebrané tkáně a krev byly vyšetřeny standardní histologickou mikroskopií, řadou imunohistochemických a biochemických metodik. Pro statistické hodnocení byl využit program Statistika 14.0.0.15. Výsledky V rámci experimentu jsme našli signifikantně vyšší hodnoty parametrů antioxidační kapacity plazmy krve u skupiny ExVi vesrsus ExKo: koncentrace sulfanylové skupiny 225,5 (219,9-272,0) vs. 184,6 (108,4-234,8 µmol/l), p<0,05; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid 0,104 (0,105-0,815) vs. 0,103 (0,102-0,104 (mgGA/ml)), p<0,05. Dále pak signifikantně nižší parametry oxidativního stressu: malondialdehyd 4,22±0,76 vs. 5,49±1,32, p<0,05. Závěr Dle našich pozorování a hodnocení v rámci histologické mikroskopie lze konstatovat, že skupina laboratorních potkanů kmene Wistar (samci) vykazuje při sedmidenním vystavení sliznice gastrointestinálního traktu účinkům „minerální vody Vincentka z přírodního léčivého zdroje“ snížené množství peptických erozí a ulcerací žaludku a duodena, oproti skupině bez „pití Vincentky“ před aplikací akutního zánětu. Můžeme se domnívat, že „minerální voda Vincentka z přírodního léčivého zdroje“ je pravděpodobně příčinou ochraňující sliznici GIT před působením akutního zánětu. Dle výsledků vyšetření plazmy krve můžeme předpokládat, že Vincentka zvyšuje antioxidační schopnosti organismu. Z nálezu menšího množství ulcerací žaludku u skupiny ExVi lze usuzovat, že Vincentka zároveň snižuje i známky oxidativního stresu
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info