Izolovaná infiltrace ledviny suspektními leukemickými buňkami - kazuistika s komplexní diferenciální diagnostikou neobvyklého stavu

Autoři

VIČAR Petr WEINBERGEROVÁ Barbora KREJČÍ Marta ŽÁČKOVÁ Daniela PODSTAVKOVÁ Natália DIVÁCKÁ Petra HOTÁRKOVÁ Sylva SVOBODOVÁ Iva BEDNAŘÍK Zdeněk KAMARÁDOVÁ K. BORSKÝ Marek JEŽÍŠKOVÁ Ivana DOUBEK Michael HERMANOVÁ Markéta KRÁL Zdeněk MAYER Jiří

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfuze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2022-1-14/izolovana-infiltrace-ledviny-suspektnimi-leukemickymi-bunkami-kazuistika-s-komplexni-diferencialni-diagnostikou-neobvykleho-stavu-130303
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cctahd2022prolekare.cz5
Klíčová slova acute kidney injury; acute myeloid leukaemia; fever of unknown origin; kidney leukemic infiltration; myelosarcoma; tubulointerstitial nephritis
Přiložené soubory
Popis Práce předkládá popis případu s vyslovenou závažnou suspekcí na izolovanou difuzní infiltraci ledviny leukemickými myeloidními buňkami, avšak bez primárního postižení kostní dřeně a bez patologického nálezu na zobrazovacím vyšetření. To vše u pacientky došetřované pro současné febrilie nejasné etiologie, akutní neoligurickou renální insuficienci, mikrocytární anémii, váhový úbytek, nechutenství, suchý kašel a mírnou splenomegalii. Pro hematologa neobvyklý a nevysvětlitelný případ tak vyžadoval komplexní diagnostický postup zahrnující opakovaná bioptická vyšetření kostní dřeně a ledviny, která následně leukemickou infiltraci nepotvrdila. Symptomatologie a patologické laboratorní nálezy promptně zareagovaly na zavedenou léčbu kortikoidy a stav byl uzavřen jako akutní tubulointersticiální nefritida.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info