Izolovaná infiltrace ledviny suspektními leukemickými buňkami - kazuistika s komplexní diferenciální diagnostikou neobvyklého stavu

Autoři

VIČAR Petr WEINBERGEROVÁ Barbora KREJČÍ Marta ŽÁČKOVÁ Daniela PODSTAVKOVÁ Natália DIVÁCKÁ Petra HOTÁRKOVÁ S SVOBODOVÁ Iva BEDNAŘÍK Zdeněk KAMARÁDOVÁ K. BORSKÝ Marek JEŽÍŠKOVÁ Ivana DOUBEK Michael HERMANOVÁ Markéta KRÁL Zdeněk MAYER Jiří

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfuze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cctahd2022prolekare.cz5
Klíčová slova acute kidney injury; acute myeloid leukaemia; fever of unknown origin; kidney leukemic infiltration; myelosarcoma; tubulointerstitial nephritis
Přiložené soubory
Popis Práce předkládá popis případu s vyslovenou závažnou suspekcí na izolovanou difuzní infiltraci ledviny leukemickými myeloidními buňkami, avšak bez primárního postižení kostní dřeně a bez patologického nálezu na zobrazovacím vyšetření. To vše u pacientky došetřované pro současné febrilie nejasné etiologie, akutní neoligurickou renální insuficienci, mikrocytární anémii, váhový úbytek, nechutenství, suchý kašel a mírnou splenomegalii. Pro hematologa neobvyklý a nevysvětlitelný případ tak vyžadoval komplexní diagnostický postup zahrnující opakovaná bioptická vyšetření kostní dřeně a ledviny, která následně leukemickou infiltraci nepotvrdila. Symptomatologie a patologické laboratorní nálezy promptně zareagovaly na zavedenou léčbu kortikoidy a stav byl uzavřen jako akutní tubulointersticiální nefritida.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info