Současné trendy a praxe v asistované reprodukci - srovnání Česka, Německa a Rakouska

Autoři

VENTRUBA Pavel OBROVSKÁ Ivona VENTRUBA Tomáš ŽÁKOVÁ Jana JEŠETA Michal RUMPÍK David

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Moderní gynekologie a porodnictví
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.amedi.sk/moderni-gynekologie-a-porodnictvi-i11.html?obsah-posledneho-cisla
Klíčová slova assisted reproduction; current trends; Czech Republic; Germany; Austria
Přiložené soubory
Popis V současné době se 2–10 % všech dětí rodí díky metodám asistované reprodukce (AR). Předpokládá se, že toto číslo bude v budoucnosti dále narůstat(1). Metody léčby neplodnosti jsou v jednotlivých státech různě právně ošetřeny, navíc existuje napříč zeměmi k této problematice i široké spektrum názorových proudů. Z tohoto důvodu byla již v minulosti snaha o vytvoření přehledu, který by shody a rozdíly v postupech a postojích k léčbě neplodnosti přehledně popisoval. Projekt tříletého sledování postupů v asistované reprodukci zahájil H. Jones, Jr. a J. Cohen v roce 1998. Nadále se vyvíjí pod záštitou Mezinárodní federace společností pro poruchy plodnosti (IFFS) s názvem Globální trendy v reprodukční politice a praxi. Tak se přesněji odráží rozsah a zaměření projektu a zpřístupňuje se online. IFFS je partnerem WHO s mandátem na zveřejnění Surveillance. Po tomto projektu následovalo ještě sedm dotazníkových přehledů, na kterých se Česká republika i naše pracoviště podílely. V roce 2019 vydala IFFS nejnovější přehled, Surveillance 2019, který zobrazuje současnou politiku a praxi v terapii asistované reprodukce. Podkladem pro tento přehled byl online dotazník, který vyplnilo 191 respondentů zastupujících 97 ze 132 zemí, o nichž se předpokládá, že nabízejí služby AR(2,3). Naše sdělení je členěno dle témat, kterými se Surveillance 2019 zabývá. I když se dotazníku účastnilo 97 zemí, ne všechny státy odpověděly na všechny otázky. Tato skutečnost může zkreslovat závěry odvozené z průzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info