Validace české jazykové verze dotazníků DN4 a PainDetect pro diagnostiku neuropatické bolesti

Autoři

KRKOŠKA Peter RAJDOVÁ Aneta BEDNAŘÍK Josef RYBA Luděk ADAMOVÁ Blanka VLČKOVÁ Eva

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2022-1-10/validation-of-the-czech-language-version-of-the-dn4-and-paindetect-questionnaire-for-diagnosing-neuropathic-pain-130279?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccsnn202259
Klíčová slova neuropathic pain; nociceptive pain; pain measurement; questionnaire; polyneuropathy; diabetic neuropathy; osteoarthrosis
Popis Úvod: Neuropatická bolest je častým klinickým projevem řady neurologických onemocnění. Klíčovou součástí jejího dia­gnostického algoritmu jsou jednoduché dotazníkové nástroje založené na přítomnosti typických popisných charakteristik (tzv. deskriptorů). Cíle: Cílem studie byla validace českých jazykových verzí dvou nejčastěji užívaných jednoduchých screeningových dotazníkových nástrojů zaměřených na neexpertní dia­gnostiku neuropatické bolesti, tj. dotazníků DN4cz (Douleur Neuropathique en 4 Questions) a PDQcz (painDetect). Soubor a metodika: Po jazykové validaci českých verzí obou dotazníků byly tyto následně administrovány skupině pacientů s periferní neuropatickou bolestí při polyneuropatii diabetické či jiné etiologie (n = 65) a skupině nemocných s nociceptivní bolestí v důsledku pokročilé artrózy kyčelního nebo kolenního kloubu nebo chronických vertebrogenních potíží (n = 74). Výsledky: Oba dotazníky prokázaly vynikající srozumitelnost a snadnou použitelnost. Pacienti s neuropatickou bolestí dosahovali významně vyšších dílčích i celkových skóre obou dotazníků ve srovnání s pacienty s bolestí nociceptivní. ROC analýza potvrdila vynikající dia­gnostickou validitu obou dotazníků v odlišení neuropatické a nociceptivní bolesti. Dotazník PDQcz však dosahoval významně lepší dia­gnostické validity při nižším než doporučeném cut-off. Závěr: České verze dotazníků DN4 a PDQ prokázaly vynikající dia­gnostickou validitu v odlišení neuropatické a nociceptivní bolesti a lze je doporučit pro neexpertní dia­gnostiku neuropatické bolesti. Dia­gnostická validita dotazníku PDQ je vyšší při použití nižšího cut-off.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info