Klinický benefit celoexomového sekvenování pro detekci vzácných genetických variant u dětských pacientů s neurovývojovými poruchami a vzácnými onemocněními

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

WAYHELOVÁ Markéta VALLOVÁ Vladimíra BROŽ Petr MIKULÁŠOVÁ Aneta SMETANA Jan GAILLYOVÁ Renata KUGLÍK Petr

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Celoexomové sekvenování (WES) představuje se svým diagnostickým záchytem 30-50 % významný nástroj pro objasnění molekulární podstaty neurovývojových onemocnění (NDDs). Prezentujeme naše dosavadní zkušenosti s analýzami dat WES u 50 rodin s dětskými pacienty s NDDs s využitím komerčního kitu Human Core Exome (Twist Bioscience) a Illumina NovaSeq 6000. Pomocí efektivní bioinformatické pipeline s následnou filtrací variant byla objasněna příčina u 41,5 % (22/53) jedinců s NDDs a dalšími vzácnými onemocněními. Diagnostický přínos „trio-based“ WES prostřednictvím detekce klinicky významných variant různého rozsahu v rámci jedné analýzy dokazuje prezentovaná kazuistika dívky s Bloomovým syndromem v kombinaci s přídatnými genetickými variantami, jejichž identifikace významně přispěla k upřesnění diagnózy na molekulární úrovni a ke zvýšení kvality multioborové lékařské péče. Naše výsledky prokazují jednoznačný klinický benefit „trio-based“ WES v molekulární diagnostice NDDs a vzácných onemocnění. Podpořeno grantem AZV MZ ČR NU20-07-00145.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info