Kolistin a otázky jeho terapeutického monitoringu

Autoři

RYCHLÍČKOVÁ Jitka

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Kolistin spadá svou farmakokineticko-farmakodynamickou (PK/PD) charakteristikou mezi expozičně závislá antibiotika, kdy cílová hodnota AUCSS,0-24/MIC odpovídá přibližně 50 mg*h/l, neboli celkové plazmatické koncentraci v ustáleném stavu přibližně 2 mg/l. Kolistin zároveň vykazuje dávkově závislou nefrotoxicitu. Stanovení plazmatických koncentrací kolistinu je v běžné klinické praxi dostupné, nicméně načasování odběru vzorků k modelaci a výpočtu AUC a interpretace naměřených hodnot je spojena s celou řadou otázek. V rámci sdělení se zaměříme vedle otázek stability především na to, jaké jsou farmakokinetické charakteristiky kolistin methansulfonátu jako proléčiva a kolistinu jako vlastního aktivního produktu, zda je vhodný monitoring proléčiva, nebo nám postačí měření kolistinu, či kdy je TDM kolistinu v klinické praxi skutečně žádoucí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info