Modification of Brain Functional Connectivity in Adolescent Thoracic Idiopathic Scoliosis by Lower Extremities Position

Název česky Vliv polohy dolních končetin na funkční konektivitu mozku u idiopatické hrudní adolescentní skoliózy
Autoři

CHALOUPKA Richard MIKL Michal NOVÁKOVÁ Marie REPKO Martin REKTOR Ivan

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Symmetry
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.mdpi.com/2073-8994/14/10/2068
Doi http://dx.doi.org/10.3390/sym14102068
Klíčová slova functional MRI; motor circuitry; brain; adolescent idiopathic scoliosis; thoracic curve
Přiložené soubory
Popis Funkční magnetická rezonance (fMRI) u 18 pacinetů s pravostrannou hrudní idiopatickou křivkou větší než 30° (průměrný )hel 49,4°, průměrný věk 15,3 roku, 4 muži) a 22 zdravých osob (průměrný věk 18,2 roku, 4 muži) bylo vyšetřeno 3T MRI přístrojem. Měřili jsme klidový stav fMRI a) s nataženými dolními končetinmi, b) se semiflexi levé dolní končetin a natařženou pravou dolní končetinou s abdukcí v kyčli. Snížená funkční konektivita (FC) mezi sekundární motorickou areou(SMA) a a postcentrální mozkovou kůrou, pallidem a cuneem, postcentrálním gyrem a cerebellem, putamen a laterálním temporálním neocortexem byla zjitěna u u adolescentní idiopatické skoliozy (AIS). Tato patologická konektivita byla změněna semiflexí dolních končetin. FC mezi kortikálními a subkortikálními motorickými strukturami je významně snížena u AIS. Snížená FC mezi SMA, bazálními ganglii, cuneem (hub-uzlová struktura) a cerebellem ukazují na funkční poruchu struktur zahrnutých do regulace svalového napětí. Porucha FC u pacientů s AIS se jeví jako reakce za patologických podmínek. Tyto patologické vzory flexibilně reagují na změny polohy dolních končetin, což ukazuje, že funkční porucha mozkových motorických okruhů je reversibilní. Navrhujeme využít reaktivitu mozkové aktivity vedoucí k normalizaci mozkové aktivity jako možnou součást rehabilitačních programů u pacientů s AIS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info