Výroční vědecká konference CZECRIN 2022. Sborník abstraktů

Autoři

SOUČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2022
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Hlavním tématem sborníku je podpora akademického klinického výzkumu, resp. klinických studií iniciovaných výzkumníky – lékaři. Národní Velká Výzkumná Infrastruktura CZECRIN představuje koncept podpory akademického klinického výzkumu prostřednictvím založení oborově orientovaných sítí. První blok sborníku je věnovaný představení již vzniklých sítí a klinickým studiím. Druhý blok navazuje příspěvky zaměřenými na podpůrné aktivity související s klinickými studiemi, jako je farmakoekonomika, translace výsledků výzkumu do praxe s důrazem na kvalitu realizovaného klinického výzkumu. Četné otázky se objevují zejména v souvislosti s novými designy klinických studií, které se přizpůsobují současným potřebám moderní medicíny a personalizovaného přístupu. Dále se diskutuje o interdisciplinární spolupráci v klinických studiích, kdy součástí jejich hodnocení by měla být farmakoekonomická analýza. K problematice akademického klinického výzkumu se vztahují příspěvky zdůrazňující potřebu vzdělávání odborné, ale i laické veřejnosti v této oblasti a potřebu intenzivnějšího zapojení pacientů a studentů do přípravy klinických studií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info