Current trends in the diagnosis of pancreatic cancer

Název česky Současné trendy v diagnostice karcinomu pankreatu
Autoři

VANEK Petr EID Michal PSAR Robert ZOUNDJIEKPON Vincent URBAN Ondrej KUNOVSKÝ Lumír

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202206-0002_current-trends-in-the-diagnosis-of-pancreatic-cancer.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/vnl.2022.076
Klíčová slova pancreas; pancreatic cancer; pancreatic ductal adenocarcinoma; pancreatic cancer diagnosis; pancreatic cancer management; pancreatic cancer therapy
Popis Duktální adenokarcinom pankreatu (pancreatic ductal adenocarcinoma – PDAC) je obávanou malignitou s velice nízkým 5letým přežíváním i přes veškeré snahy o zdokonalení léčebných strategií. V současnosti je včasná detekce považována za nejúčinnější způsob, jak zlepšit přežití, jelikož pouze radikální resekce představuje kurativní potenciál. PDAC se dělí do čtyř kategorií podle rozsahu onemocnění: resekabilní, hraničně resekabilní, lokálně pokročilý a metastatický. Většina pacientů je bohužel diagnostikována s lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním, a tím pádem není způsobilá pro kurativní resekci. To je dáno především absencí průvodních příznaků či jejich nevýrazností v době, kdy ještě onemocnění není lokálně pokročilé. Vhodná indikace a rychlá dostupnost adekvátních diagnostických nástrojů je nicméně rovněž kritickým bodem vzhledem k agresivní povaze onemocnění. Nákladově efektivní biomarker s vysokou specificitou a senzitivitou umožňující včasnou detekci PDAC bez potřeby pokročilých a invazivních metod stále chybí. Diagnostika tak zůstává závislá na radiologických metodách a endoskopické ultrasonografii. V naší přehledové práci shrnujeme nejnovější epidemiologická data, rizikové faktory, klinickou manifestaci a současné diagnostické trendy se zaměřením na sérové biomarkery a zobrazovací modality. Kromě toho popisujeme aktuální terapeutické postupy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info