DISKURZIVNÍ ROVINA IMPLEMENTACE INKLUZE: MEDIÁLNÍ ANALÝZA

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

KOŠATKOVÁ Markéta

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výzkum prezentuje diskurzivní pole implementace inkluzivních opatření v České republice v období 2021–2001. Cílem příspěvku je identifikace diskurzů a diskur- zivních strategií, které rozhodují o podobě sociální reality edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizovaný výzkum ilustruje jazykovou performativitu a dialektický vztah mezi médii a každodenností školy jako instituce. V příspěvku budou diskutovány konstrukce ab/normalit, které jsou utvářené a reprodukované prostřednictvím médií a zároveň mají moc podpořit sedimentaci v referenčním rámci našeho jednání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info