Metastáza myxoidního liporaskomu hrudní stěny u morbidně obézního pacienta

Autoři

CHOVANEC Zdeněk DVOŘÁK Zdeněk REŠKA Michal ČUNDRLE Ivan PEŠTÁL Adam BERKOVÁ Alena ČERVEŇÁK Vladimír HANSLÍK Tomáš PRUDIUS Vadim DAŇA Petr PENKA Igor

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova chest wall, sarcoma
Popis V kazuistice je prezentován případ 58 letého může, morbidně obézního - BMI 53, hypertonika s resekcí primárního ložiska v popliteální krajině vpravo před 7 lety a nyní diagnostikovanou, CT navigovanou biopsií, metastázou myxoidního liposarkomu infiltrující hrudní stěnu. CT vyšetření zobrazilo tumor infiltrující 3. žebro s extratorakální porcí velikosti 104 x 60 x 109mm a intratorakální porcí 87 x 95 x 82mm stlačující horní plicní žílu, intimně naléhající na perikard a levou srdeční komoru. Stagingové vyšetření bylo negativní, primární ložisko bez lokální recidivy, byla tedy indikována na sarkomové komisi při I. ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně operační terapie. Pooperačně byl stav komplikován respiračním selháním, pravostranným pneumotoraxem, FISI s ROK, ischemií laloku s nutností opakovaných revizí. Pacient byl po 69 dnech propuštěn do domácí péče a nyní je dispenzarizován cestou Sarkomového centra při Masarykově onkologickém ústavu na I. ortopedické klinice a I. chirurgické klinice FN USA v Brně. Cílem kazuistiky je poukázat na problematiku resekcí hrudní stěny s nutností komplexního multioborového přístupu jak řešení primární operace, tak pooperačních komplikací, kdy jedinou kurativní metodou sarkomů je chirurgická resekce s dostatečným volným resekčním okrajem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info