Immediate breast reconstruction after mastectomy from the patient's point of view.

Název česky Okamžitá rekonstrukce prsou po mastektomii z pohledu pacientek.
Autoři

VENTRUBA Tomáš VENTRUBA Pavel JEŠETA Michal

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Zjištění informovanosti o okamžité rekonstrukci prsou (ORP) s mastektomií v jedné době u žen, které tyto operace již podstoupily. Indikací byla prokázaná genetická mutace BRCA 1 a 2 a/nebo karcinom prsu. Byly stanoveny čtyři dílčí cíle s hypotézami u dvou proměnných veličin. Byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu informovanosti žen pomocí strukturovaného anonymního dotazníku (20 polytomických otázek). Z celkového počtu 84 respondentek podstoupilo ORP z důvodu BRCA 1,2 mutace 31 žen (36,9 %) a pro karcinom prsu 53 žen (63,1 %). U žen s BRCA mutací převažovala věková skupina 30-45 let (39,2 ± 8,4 roku) ve srovnání s převažující skupinou ve věku 46–59 let u karcinomu prsu (49,6 ± 9,8 roku). Všechny respondentky se dozvěděly o možnosti ORP před stanovením léčby (6,0 %) nebo v průběhu plánování terapie (94,0 %). Nejčastěji se o tom poprvé dozvěděly od onkologa (77,4 % žen). Nejvíce informací získávají ženy od plastického chirurga (91,7 %). Od svého okolí a z internetu získalo informace jen 8,3 % žen. Před mastektomií již všechny respondentky věděly, co znamená ORP, stejně jako o úhradě ORP zdravotní pojišťovnou. Na otázku, zda je v Česku dostatečná informovanost o ORP odpovědělo NE 61,9 % žen, resp. NEVÍM 28,6 % žen. Všechny respondentky by zvolily znovu možnost ORP. Jako důvod uvedlo 94,0 % žen celistvost těla. O možnosti provedení ORP vlastní tkání vědělo 88,1 % žen. Rovněž byla výborná informovanost o ORP cizím materiálem (100 %). Rozdílné názory byly na škodlivost silikonového implantátu. Pouze 4,8 % žen uvedlo ANO, 73,8 % odpovědí NE, resp. 13,1 % NEVÍM. Znalosti a informace o různých velikostech a tvarech silikonových implantátů měly všechny respondentky. Lišily se názory a přání na velikost prsou po rekonstrukci. Stejnou velikost prsou zvolilo 79,8 % žen, 9,5 % si přálo větší a 6,0 % menší prsa. O možných operačních rizicích bylo předem informováno 93 % žen. Zásadně se však lišila informovanost o skutečnosti, že pooperační komplikace u ORP jsou častější než u odložených rekonstrukcí. Ženy, které mají karcinom prsu nebo mají zvýšené riziko jeho vzniku a podstoupí ablaci prsu, by měly mít v dnešní době možnost výběru. Jestli se smířit pouze s nošením epitézy anebo podstoupit výkon k náhradě prsu. Specializovaných center s týmem odborníků na rekonstrukční chirurgii prsou v Česku je málo, zejména provádějících ORP. Výzkum prokázal, že všechny pacientky byly dobře informovány o okamžité rekonstrukci prsu, avšak naprostá většina až těsně před plánováním operačního postupu. Všechny ženy si přály zachování celistvosti těla, a pokud byla možnost ORP, podstoupily jí všechny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info