Globální trendy a praxe v reprodukční medicíně

Autoři

VENTRUBA Pavel JEŠETA Michal ŽÁKOVÁ Jana CRHA Igor VENTRUBA Tomáš RUMPÍK David OBROVSKÁ Ivona

Rok publikování 2022
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis V současné době se 2-10 % všech dětí rodí díky metodám asistované reprodukce. Předpokládá se, že toto číslo bude v budoucnosti dále narůstat. Metody léčby neplodnosti jsou v jednotlivých státech různě právně ošetřeny, navíc existuje napříč zeměmi k této problematice i široké spektrum názorových proudů. Z tohoto důvodu byla již v minulosti snaha o vytvoření přehledu, který by shody a rozdíly v postupech a postojích k léčbě neplodnosti přehledně popisoval. Projekt tříletého sledování postupů v asistované reprodukci zahájil H. Jones, Jr a J. Cohen v roce 1998. Nadále se vyvíjí pod záštitou Mezinárodní federace společností pro poruchy plodnosti (IFFS) s názvem Globální trendy v reprodukční politice a praxi. Tak se přesněji odráží rozsah a zaměření projektu a zpřístupňuje se online. IFFS je partnerem WHO s mandátem na zveřejnění Surveillance. Po tomto projektu následovalo ještě 7 dotazníkových přehledů, na kterých se Česká republika i naše pracoviště podílelo. V roce 2019 vydala IFFS nejnovější přehled, Surveillance 2019, který zobrazuje současnou politiku a praxi v terapii asistované reprodukce. Podkladem pro tento přehled byl online dotazník, který vyplnilo 191 respondentů zastupujících 97 ze 132 zemí, o nichž se předpokládá, že nabízejí služby AR. Naše sdělení je členěno dle témat, kterými se Surveillance 2019 zabývá. I když se dotazníku účastnilo 97 zemí, ne všechny státy odpověděly na všechny otázky. Tato skutečnost může zkreslovat závěry odvozené z průzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info