The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav district, Czech Republic)

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Pohřebiště z konce doby stěhování národů z Drnholce (okres Břeclav, ČR)
Autoři

TRAMPOTA František KLONTZA Věra MELICHEROVÁ Linda KUBÍN Petr JAROŠOVÁ Ivana VARGOVÁ Lenka VYMAZALOVÁ Kateřina HORÁČKOVÁ Ladislava NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam REBAY-SALISBURY Katharina RENDL Barbara KATZ Fabian MAŘÍK Jan

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Památky archeologické
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.35686/PA2022.3
Klíčová slova Migration Period; Langobards; physical anthropology; paleopathology; Drnholec; burial ground; radiocarbon dating; dental microwear
Popis Autoři prezentují část pohřebiště pozdní doby stěhování národů z Drnholce, z polohy Pod sýpkou (okr. Břeclav), kde bylo v letech 2016– 2017 prozkoumáno 7 hrobů. Hrobová výbava byla typologicky přiřazena langobardské kultuře. Autoři argumentují, že i výzkum pouze části pohřebiště o malém počtu hrobů může přinést nová důležitá data a otevřít strategické otázky týkající se tradičních přístupů. V článku předkládají výsledky terénního výzkumu podrobené archeologickým, antropologickým a zooarcheologickým analýzám. Archeologická část je zaměřena na prezentaci hrobových celků a pohřebiště jako kontextuálního celku. Pro stanovení absolutní chronologie pohřebiště byly použity stylistické a typologické analýzy a modelace radiokarbonových dat. Antropologické a paleopatologické analýzy byly doplněny o analýzu bukálních dentálních mikroabrazí a analýzu přírůstků zubního cementu (TCA) pro získání informací o stravě a pro přesnější odhad věku pohřbených jedinců. Zooarcheologické analýzy byly zaměřeny hlavně na nález téměř kompletní kostry muly, která byla podrobena analýzám stabilních izotopů dusíku a uhlíku. Autoři dále předkládají své názory vyplývající ze studia materiálu a bibliografie, které se týkají problému klasifikace a chápání kulturní a etnické identity populací doby stěhování národů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info