Obezita a diabetes - trajektorie výskytu u akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 27 let

Autoři

WEBER Pavel MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana WEBEROVÁ Dana MELUZÍNOVÁ Hana POLCAROVÁ Vlasta BIELAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/geriatrie-gerontologie/informace
Klíčová slova geriatrization of medicine; population aging; acute hospitalization of the elderly; type 2 diabetes; obesity
Popis Cíl: Obezita je velmi těsně spojena s diabetem 2.typu (T2DM). Více než 80% diabetiků 2.typu při jeho zjištění je obézních. Metodika: Retrospektivní kohortní studie byla zaměřena na provedení analýzy a srovnání shromážděných epidemiologických dat během 27 let. Sledovanými parametry byly věk, výskyt diabetu, nadváhy a obezity. V letech 1995 až 2021 jsme ošetřili celkem 29 435 osob věkového pásma od 65 do 105 roků. Z tohoto počtu bylo 18 758 žen průměrného věku 81,7 ± 7,7 r., zatímco mužů bylo v tomto období hospitalizováno jen 10 685 průměrného věku 79,0 ± 7,6 r. Hospitalizované ženy v průměru byly o téměř 3 roky starší oproti mužům. U mužů dochází k vzestupu průměrného věku hospitalizovaných, zatímco u žen dochází během 27 let k mírnému poklesu. Výsledky: U obou pohlaví je zjevné, že u mladších seniorů (65-74r.) dochází k poklesu hospitalizací (trendy mají výrazně klesající tendenci), zatímco u nejstarších seniorů (85 a více roků) je naopak trend vzestupný u obou pohlaví. T2DM byl přítomen u 1/3 akutně hospitalizovaných seniorů. Nadváha (BMI ?25 a < 30) v uvedeném období 27 roků byla spíše v mírném poklesu u mužů od 29 do 23% i u žen od 31 do 25%. Obezita (BMI ?30) vykazuje u obou pohlaví v uvedeném období zjevný trend vzestupu ( u mužů a žen - 12 až 13% k 30 až 35% nyní). Závěr: Naše data poukazují na význam sledování výskytu jak obezity tak i diabetu u akutně hospitalizovaných seniorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info