Incidence of Emergence Delirium in the Pediatric PACU: Prospective Observational Trial

Název česky Incidence deliria na dětském dospávacím pokoji: prospektivní observační studie
Autoři

KLABUSAYOVÁ Eva MUSILOVÁ Tereza FABIÁN Dominik SKŘÍŠOVSKÁ Tamara VAFEK Václav KOSINOVÁ Martina ŤOUKÁLKOVÁ Michaela VRTKOVÁ Adéla KLUČKA Jozef ŠTOURAČ Petr

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Children-Basel
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.mdpi.com/2227-9067/9/10/1591
Doi http://dx.doi.org/10.3390/children9101591
Klíčová slova emergence delirium; emergence agitation; pediatric anesthesia; PAED score; Watcha score; RASS scale
Popis Emergenční delirium (ED) je pooperační komplikace v dětské anestezii charakterizovaná poruchou vnímání a psychomotoriky a má negativní dopad na morbiditu v podobě maladaptivního chování, které může trvat týdny po anestezii. Pacienti s rozvinutou ED mají psychomotorickou úzkost, agitovanost a jsou vystaveni vyššímu riziku neúmyslné extrakce intravenózní kanyly, sebepoškozování a nevolnosti a zvracení. Popisovaný výskyt ED se pohybuje mezi 25–80 %, s vyšší prevalencí u dětí mladších 6 let. Zaměřili jsme se na stanovení incidence ED u dětských pacientů (> 1 měsíc) po celkové anestezii na jednotce poanesteziologické péče (PACU), pomocí skóre pediatrického deliria v anestezii (PAED), Watcha skóre a Richmondovy škály agitace a sedace (RASS ). Incidence ED byla nejvyšší ve skóre PAED s cutoff >= 10 bodů (89,0 %, n = 1088). Při použití skóre PAED >12 bodů byl výskyt ED 19,3 % (n = 236). Nejnižší výskyt byl popsán pomocí Watcha a RASS skóre, 18,8 % (n = 230) vs. 18,1 % (n = 221). Zdá se, že práh pro PAED >= 10 bodů dává falešně pozitivní výsledky, zatímco práh > 12 bodů je přesnější. Škála RASS, ačkoliv je určena především pro odhad hloubky sedace, se zdá mít dobrou prediktivní hodnotu pro ED.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info