Malignant Hyperthermia in PICU-From Diagnosis to Treatment in the Light of Up-to-Date Knowledge

Název česky Maligní hypertermie v dětské intenzivní péči - od diagnózy k léčbě ve světle současných znalostí
Autoři

KLINCOVÁ Martina ŠTĚPÁNKOVÁ Dagmar SCHRÖDEROVÁ Ivana KLABUSAYOVÁ Eva ŠTOURAČ Petr

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Children-Basel
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.mdpi.com/2227-9067/9/11/1692
Doi http://dx.doi.org/10.3390/children9111692
Klíčová slova malignant hyperthermia; children; PICU; critical; triggers; sevoflurane; succinylcholine; dantrolene; cooling; RYR1
Popis Maligní hypertermie (MH) je vzácné, dědičné, život ohrožující onemocnění vyvolané těkavými anestetiky a sukcinylcholinem. Vzácně se MH může vyskytnout i po nefarmakologických spouštích. MH byla zjištěna častěji u dětí a mladých dospělých, a proto je toto téma velmi důležité pro každého dětského specialistu, anesteziologa i intenzivistu. MH krize je život ohrožující těžká hypermetabolická celotělová reakce. Spouštěče MH se používají i na dětské jednotce intenzivní péče (PICU), těkavá anestetika při obtížné sedaci, status asthmaticus nebo epilepticus a sukcinylcholin ještě někdy při zajištění dýchacích cest. Již dříve byla popsána recrudescence nebo opožděný nástup MH krize hodin po anestezii. MH může být také příčinou rhabdomyolýzy a hyperpyrexie na PICU. Kromě toho jsou pacienti s neuromuskulárními onemocněními často přijímáni na PICU a mohou být ohroženi MH. Nejtypičtějšími příznaky MH jsou hyperkapnie, tachykardie, hypertermie a svalová rigidita. Uvažování o MH jako možné příčině zhoršení klinického stavu pacienta je klíčem k včasné diagnostice a léčbě. Čím dříve je správná léčba zahájena, tím lepší je výsledek pacienta. Tento narativní přehledový článek si klade za cíl shrnout současné poznatky a pokyny týkající se rozpoznávání, léčby a dalšího managementu MH na PICU.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info