Sudden onset of complete ophthalmoplegia and blindness after resection of large frontal convexity meningioma: Case report

Název česky Náhlý vznik komplenti oftalmoplegie a slepoty po resekcii velkého frontálního konvexitárního meningeomu: Kazuistika
Autoři

ŽILKA Tomáš HARAG Tomas ILES Robert SMRČKA Martin

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj INTERDISCIPLINARY NEUROSURGERY-ADVANCED TECHNIQUES AND CASE MANAGEMENT
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214751922002195
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.inat.2022.101705

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info