Acute kidney injury requiring renal replacement therapy due to Clostridioides difficile infection in a 15-year-old boy

Název česky Akutní poškození ledvin s nutností eliminační léčby jako důsledek infekce Clostridioides difficile u 15letého chlapce
Autoři

PAPEŽ Jan ŠTARHA Jiří DOLEŽEL Zdeněk HOMOLA Lukáš JABANDŽIEV Petr

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie/2022-4-23/akutni-poskozeni-ledvin-s-nutnosti-eliminacni-lecby-jako-dusledek-infekce-clostridioides-difficile-u-15leteho-chlapce-133355
Klíčová slova diarrhea; Clostridioides difficile; acute kidney injury; hemodialysis; child
Popis Akutní gastroenteritida se běžně vyskytuje v klinické praxi pediatrů. Většinou se jedná o tzv. self-limited onemocnění s nekomplikovaným průběhem. Autoři uvádějí případ adolescenta s gastroenteritidou vedoucí k těžkému akutnímu poškození ledvin. Pro významný pokles glomerulární filtrace musela být zahájena eliminační terapie. V intermitentní hemodialýze jsme pokračovali sedm dní až do dostatečného zlepšení renálních funkcí. Clostridioides difficile byl identifikován jako příčina zvracení, krvavých průjmů a následné dehydratace. Pokud je nám známo, jedná se o první případ infekce C. difficile doprovázeného akutním poškozením ledvin vyžadující eliminační léčbu u dítěte.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info