Paliativní péče o nemocné s primárním nádorem mozku

Autoři

FADRUS Pavel SLÁMA Ondřej HYNKOVÁ Ludmila KAZDA Tomáš LAKOMÝ Radek SVĚTLÁKOVÁ Lucie HANUŠOVÁ Markéta HENZLOVÁ Irena SLÁMOVÁ Regina KRYŠTOFOVÁ Soňa SOVA Marek JURÁŇ Vilém DUBA Miloš NEUMAN Eduard ŠLAMPA Pavel SMRČKA Martin VYBÍHAL Václav

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-202206-0005_paliativni_pece_o_nemocne_s_primarnim_nadorem_mozku.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/xon.2022.065
Klíčová slova primary brain tumour; gliomas; palliative care
Popis Paliativní péče (PP) je aktivní multidisciplinární péče, která primárně není zaměřena na prodloužení života nebo léčby u onkologických pacientů, ale na zmírnění symptomů základního onemocnění a tím i zlepšení kvality jejich života. PP by měla být poskytována již v průběhu komplexní onkologické péče a být její nedílnou součástí. Tento trend se týká rovněž neuroonkologických pacientů s primárním nádorem mozku. Pacienti s primárním nádorem mozku nepatří v rámci onkologických pacientů ke skupině nejpočetnější, ale vzhledem k tomu, že vedle celkových příznaků onkologického onemocnění se u nich projevuje i postižení progresivním neurologickým onemocněním, jedná se o specifickou skupinu pacientů. PP se v průběhu onemocnění snaží řešit a pozitivně ovlivnit nejen symptomy související s onkologickým onemocněním, nýbrž zahrnuje i péči psychologickou, sociální a spirituální. V případě, že jsou možnosti onkologické protinádorové léčby vyčerpány, nebo je léčba z různých důvodů ukončena, stává se PP hlavním léčebným postupem. Pro pacienty s HGG (high grade glioma) - s ohledem na progresivní průběh tohoto onemocnění - by měla být PP zahájena ihned po operaci současně se zahájením začátkem jejich onkologické terapie. U pacientů s LGG (low grade glioma), kdy je průběh jejich nemoci mnohem pozvolnější - nejsou jednoznačná doporučení pro zahájení multi­disciplinární PP. Ta by měla být indikována a zahájena či započata v závislosti na jejich aktuálním zdravotním a psychickém stavu, s cílem co nejdéle udržet dobrou kvalitu jejich života v průběhu onemocnění. Cílem tohoto sdělení je přinést přehled nejčastějších symptomů u pacientů s primárním nádorem mozku s možností ovlivnění těchto symptomů v rámci PP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info