Detekce prodromálního stádia demence s Lewyho tělísky pomocí kombinace metod dynamické funkční konektivity

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

GAJDOŠ Martin NOVÁKOVÁ Marie LAMOŠ Martin ŘÍHA Pavel MIKL Michal REKTOROVÁ Irena

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Demence s Lewyho tělísky (DLB) je druhá nejčastější příčina degenerativní demence po Alzheimerové chorobě. Symptomatické období před propuknutím demence se projevuje jako mírná kognitivní porucha (MCI). DLB je způsobena hromaděním proteinu alpha-synuclein (=Lewyho tělíska) mezi neurony v mozku. Z pohledu neuropsychologie se demence projevuje narušením kognice projevující se zejména poruchami pozornosti, zrakovými halucinacemi, poruchami REM spánku (RBD), parkinsonismus Stanovení diagnózy může probíhat pomocí biomarkerů - snížení vychytávání dopaminového transportéru (DaT) v bazálních gangliích (SPECT/PET), polysomnografie – diagnostika RBD nebo pomocí zobrazení atrofie mozku - astrukturní MRI analýzy funkcí mozku a funkční fMRIv klidovém stadiu. Cíli této práce je zaměřit se na možnost využití dynamické funkční konentivity dFC jako diagnostického zobrazovacího biomarkeru - konkrétně rozšíření paramentrů statické konektivity o dynamické charakteristiky dat a analýzu plovoucím oknem. Dále využití dFC jako markeru efektu terapeutického účinku neinvazivní transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info